Paskutinio atnaujinimo data: 2022-10-11

 

 1. BENDROJI INFORMACIJA

Jūsų privatumas ir Jūsų Asmens duomenų saugumas yra mūsų prioritetas, todėl šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) norime Jums paaiškinti, kaip mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis ir kokias su tuo susijusias teises turite.

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas Nr. 2016/679 (ES) (toliau – BDAR) nustato pagrindinius principus ir reikalavimus mums bei kitiems duomenų valdytojams dėl Asmens duomenų tvarkymo. Tvarkydami Jūsų Asmens duomenis laikomės BDAR bei kitų taikytinų teisės aktų reikalavimų, taip pat priežiūros institucijų nurodymų.

Sąvoka „asmens duomenys“ (toliau – Asmens duomenys), kuri naudojama šioje Privatumo politikoje, atitinka BDAR pateikiamą apibrėžimą ir, be kita ko, reiškia bet kokią informaciją, kuri yra arba gali būti susijusi su Jumis, pavyzdžiui, Jūsų vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris ir t. t.

Ši Privatumo politika taikoma, kai Jūs naudojatės mūsų administruojama transporto paslaugų valdymo sistema Cargo Stream, įskaitant mobiliąją Cargo Stream versiją (toliau – Cargo Stream sistema), arba kai lankotės mūsų svetainėje, pasiekiamoje adresu https://cargostream.co/ (toliau – Svetainė), taip pat kai peržiūrite mūsų pateiktą informaciją, užsakote mūsų siūlomas paslaugas, naudodamiesi užsakytomis paslaugomis talpinate informaciją, susipažįstate su informacija ar keičiatės informacija Cargo Stream sistemoje, susisiekiate su mumis telefonu ar kitais komunikacijos kanalais. Apie savo teikiamas paslaugas mes taip pat informuojame ir komunikuojame mūsų paskyrose socialiniuose tinkluose „LinkedIn“ ir „Facebook“ (toliau – Socialinės paskyros), todėl ten jūsų pateikiami Asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi.

Norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad Cargo Stream sistemoje arba Svetainėje gali būti nuorodų į kitas interneto svetaines ar socialinių tinklų paskyras, pavyzdžiui, tais atvejais, kai kiti mūsų paslaugų naudotojai naudodamiesi mūsų paslaugomis ir funkcionalumais jas pateikia. Tokioms svetainėms ar socialinių tinklų paskyroms ši Privatumo politika nėra taikoma ir, prieš pateikdami savo Asmens duomenis šiose svetainėse ar paskyrose, peržiūrėkite jų privatumo politikas.

Atsižvelgiant į tai, kad mes nuolat tobuliname ir plečiame savo siūlomų paslaugų spektrą, prašome Jūsų reguliariai apsilankyti Svetainėje ir perskaityti skelbiamą naujausią Privatumo politikos versiją. Apie svarbiausius Privatumo politikos pakeitimus informuosime Jus papildomomis priemonėmis. Kai kuriais atvejais galime Jums pateikti papildomus duomenų privatumo pranešimus, būdingus tam tikroms mūsų teikiamoms paslaugos, funkcionalumams ar regionams. Tokie pranešimai turi būti skaitomi kartu su šia Privatumo politika.

 

 1. KAS MES?

Mes esame UAB „Kelių sistemos“, Lietuvos Respublikoje įsteigta uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 305161754, adresas Gedimino pr. 33-1, Vilnius, Lietuva, (toliau – Cargo Stream arba mes) ir mes esame Jūsų Asmens duomenų valdytojas.

Duomenų valdytojas nustato, kokiais tikslais ir kokiais būdais tvarkomi Asmens duomenys. Duomenų tvarkytojas tvarko Asmens duomenis tik duomenų valdytojo vardu, jo nustatytais tikslais ir būdu. Bendrovė gali būti laikoma duomenų tvarkytoju, kai mes veikiame pagal savo klientų ar kitų subjektų (kaip duomenų valdytojų) nurodymus, kad galėtume teikti jiems savo paslaugas.

 

 1. KOKIAIS TIKSLAIS IR TEISINIAIS PAGRINDAIS TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

 

 • Mūsų paslaugų teikimas

Kokius Asmens duomenis mes tvarkome?

Tam, kad galėtumėme teikti savo paslaugas, suteikti galimybę naudotis Cargo Stream sistemos registruoto vartotojo paskyra bei identifikuoti vartotoją, mes tvarkome šiuos Asmens duomenis:

Jūsų vardą, pavardę, vartotojo vardą, el. pašto adresą, slaptažodį, telefono numerį, darbovietės adresą, darbovietės pavadinimą, pareigas, ryšį su atstovaujamu juridiniu asmeniu, paslaugų ir paskyros naudojimo istoriją, su paslaugomis ir paskyra susietą turinį bei pranešimus, kitų vartotojų turinį.

Mes remsimės šiuo teisiniu pagrindu:

 • sutarties su Jumis vykdymas arba siekis imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas).

Kiek laiko tvarkysime surinktus Asmens duomenis?

Aukščiau nurodytu tikslu Jūsų Asmens duomenis tvarkysime naudojimosi paskyra laikotarpiu ir 2 metus nuo paskutinio prisijungimo prie paskyros.

 • Paslaugų kokybės užtikrinimas ir sukčiavimo prevencija

Kokius Asmens duomenis mes tvarkome?

Tam, kad galėtume užtikrinti mūsų teikiamų paslaugų kokybę ir sukčiavimo prevenciją, mes tvarkome šiuos Asmens duomenis:

Jūsų vardą, pavardę, vartotojo vardą, el. pašto adresą, slaptažodį, telefono nrumerį, darbovietės adresą, darbovietės pavadinimą, pareigas, ryšį su atstovaujamu juridiniu asmeniu, paslaugų ir paskyros naudojimo istoriją, su paslaugomis ir paskyra susietą turinį bei pranešimus, informaciją, reikalingą paslaugų kokybės klausimų sprendimui.

Mes remsimės šiuo teisiniu pagrindu:

 • Mūsų teisėtas interesas kokybiškai ir efektyviai vykdyti savo įsipareigojimus ir Jums teikti kokybiškas paslaugas ir sprendimus (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas).

Kiek laiko tvarkysime surinktus Asmens duomenis?

Aukščiau nurodytu tikslu Jūsų Asmens duomenis tvarkysime klausimo administravimo laikotarpiu ir 2 metus nuo klausimo administravimo pabaigos ar paskutinio kontakto.

 • Konsultacijos dėl paslaugų bei užklausų administravimas

Kokius Asmens duomenis mes tvarkome?

Tam, kad galėtume Jums suteikti prašomas konsultacijas dėl mūsų paslaugų ir Cargo Stream sistemos, mes tvarkome šiuos Asmens duomenis:

Jūsų vardą, pavardę, el. paštą, telefono numerį, darboviets pavadinimą, pareigas, ryšį su atstovaujamu juridiniu asmeniu, užklausos ir atsakymo į užklausą turinį.

Mes remsimės šiuo teisiniu pagrindu:

 • sutarties su Jumis vykdymas arba siekis imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas).

 

Kiek laiko tvarkysime surinktus Asmens duomenis?

Aukščiau nurodytu tikslu Jūsų Asmens duomenis tvarkysime klausimo administravimo laikotarpiu ir 1 metus nuo klausimo administravimo pabaigos ar paskutinio kontakto.

 

 • Bendrovės susitarimai, jų vykdymas bei kitas vidaus administravimas

Kokius Asmens duomenis mes tvarkome?

Tam, kad galėtumėme sudaryti ir vykdyti mūsų veiklai reikalingus susitarimus bei atlikti kitus vidaus administravimo veiksmus, mes tvarkome šiuos Asmens duomenis:

Jūsų vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, pareigas, darbovietės pavadinimą, adresą, ryšį su juridiniu asmeniu, kai atstovaujamas juridinis asmuo, individualios veiklos pažymėjimo duomenis, kitus bendradarbiavimui reikalingus duomenis

Mes remsimės šiuo teisiniu pagrindu:

 • sutarties su Jumis vykdymas arba siekis imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas).

 

Kiek laiko tvarkysime surinktus Asmens duomenis? 

Aukščiau nurodytu tikslu Jūsų Asmens duomenis tvarkysime paslaugų teikimo / bendradarbiavimo laikotarpiu ir 2 metus nuo paslaugų teikimo/ bendradarbiavimo pabaigos

 

 • Finansinio pobūdžio operacijų vykdymas

Kokius Asmens duomenis mes tvarkome?

Tam, kad galėtumėme atlikti finansines operacijas, vykdyti buhalterinę apskaitą bei valdyti įsiskolinimus, mes tvarkome tokius Asmens duomenis:

Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, pareigas, darbovietės pavadinimą, adresą, ryšį su atstovaujamu juridiniu asmeniu, kai atstovaujamas juridinis asmuo, mokėjimo sąskaitos numerį, finansų įstaigą, mokėjimų informaciją, skolų informaciją, įmokų surinkimą administruojančios bendrovės perduotus duomenis ir patvirtinimus apie mokėjimus

Mes remsimės vienu iš toliau nurodytų teisinių pagrindų:

 • sutarties su Jumis vykdymas arba siekis imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas);
 • teisinės prievolės vykdymas (BDAR 6 str. 1 dalies c) punktas).

 

Kiek laiko tvarkysime surinktus Asmens duomenis?

Aukščiau nurodytu tikslu Jūsų Asmens duomenis tvarkysime pagal taikytinus teisės aktus, įskaitant LR vyriausiojo archyvaro 2011 m kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 patvirtintą Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklę.

Kai Asmens duomenys nepatenka į aukščiau minėtą saugojimo sritį, juos tvarkysime sutarties galiojimo / šalių bendradarbiavimo laiką ir 10 metų po sutarties / santykių pasibaigimo (paskutinio kontakto).

 • Kandidatų į siūlomą darbo vietą įvertinimas ir atranka

Kokius Asmens duomenis mes tvarkome?

Tam, kad galėtumėme įvertinti kandidato tinkamumą mūsų siūlomam darbui arba per 3 mėnesius pateikti pasiūlymą dėl kito darbo, mes tvarkome tokius Asmens duomenis:

Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, adresą, išsilavinimo bei veiklos (patirties) duomenis, gyvenimo aprašymo turinį, kitą kandidato atrankai / įvertinimui reikalingą ar paties kandidato savanoriškai pateiktą informaciją.

Mes remsimės vienu iš toliau nurodytų teisinių pagrindų:

 • siekis imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas) – kai pateikiate savo kandidatūrą į mūsų siūlomą darbo vietą;
 • Jūsų duotas sutikimas dėl Asmens duomenų tvarkymo BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas) – kai sutinkate dėl duomenų saugojimo po atrankos.

 

Kiek laiko tvarkysime surinktus Asmens duomenis?

Aukščiau nurodytu tikslu Jūsų Asmens duomenis tvarkysime atrankos laikotarpį ir 3 mėnesius pasibaigus atrankai, jei yra gautas kandidato sutikimas duomenis saugoti po atrankos (nebent sutikimas atšaukiamas anksčiau).

Kai duomenys gaunami ne konkrečiai atrankai – 3 mėnesius nuo jų gavimo dienos.

 

 • Elektroninių informacijos pateikimo kanalų administravimas

Kokius Asmens duomenis mes tvarkome?

Tam, kad galėtumėme užtikrinti elektroninių informacijos pateikimo kanalų (Svetainės, Socialinių paskyrų) valdymą, veikimą, saugumą, kokybę, mes tvarkome tokius Asmens duomenis:

Jūsų IP adresą, slapukų ir nustatymų pagalba renkamus duomenis, naudojamą naršyklę, prisijungimo datą ir laiką, mobiliojo įrenginio modelį ir gamintoją, mobiliojo įrenginio operacinę sistemą (iOS, Android), slaptažodžio naudojimo informaciją, Socialinių paskyrų integracijos pagalba renkamus duomenis.

Mes remsimės vienu iš toliau nurodytų teisinių pagrindų:

 • teisėtas mūsų arba trečiosios šalies (dažniausiai mūsų kliento) interesas užtikrinti informacijos pateikimo kanalų funkcionalumą ir kokybę (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas); arba
 • Jūsų duotas sutikimas dėl Asmens duomenų tvarkymo (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas) – kai Asmens duomenys tvarkomi statistikos, analitikos ir informacijos pateikimo kanalų tobulinimo tikslais.

Kiek laiko tvarkysime surinktus Asmens duomenis?

Aukščiau nurodytu tikslu Jūsų Asmens duomenis tvarkysime taip, kaip nurodyta šios Privatumo politikos skyriuje „Slapukai ir kitos sekimo technologijos“.

Svetainės duomenys, kurie nepatenka į slapukų informaciją, saugomi ne ilgiau kaip 1 metus nuo surinkimo dienos, nebent asmuo atšaukia savo sutikimą (kai duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu).

Socialinėse paskyrose informacija saugoma pagal atitinkamo socialinio tinklo savininko nustatytas sąlygas.

 

 • Naujienų siuntimas, apklausų vykdymas, tiesioginė rinkodara, paslaugų reklama

Kokius Asmens duomenis mes tvarkome?

Tam, kad galėtumėme Jums siųsti naujienas, vykdyti apklausas, tiesioginę rinkodarą, teikti paslaugų reklamą, mes tvarkome tokius Asmens duomenis:

Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, apklausos skelbime / anketoje prašomus nurodyti duomenis, Socialinių paskyrų integracijos pagalba renkamus duomenis.

Mes remsimės vienu iš toliau nurodytų teisinių pagrindų:

 • teisėtas mūsų interesas vykdyti tiesioginę rinkodarą (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas); arba
 • Jūsų duotas sutikimas dėl Asmens duomenų tvarkymo (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas).

Kiek laiko saugosime surinktus Asmens duomenis?

Aukščiau nurodytu tikslu Jūsų Asmens duomenis tvarkysime 5 metus nuo sutikimo gavimo, nebent sutikimą atšauksite anksčiau.

Norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad tam tikrais atvejais mes Jūsų pateiktais kontaktais galime siųsti su mūsų paslaugų užsakymu ar suteikimu susijusias žinutes, pavyzdžiui, informuoti apie paslaugų užsakymo patvirtinimą, besibaigiantį užsakytų paslaugų galiojimo terminą, paslaugų teikimo pokyčius. Tokie pranešimai yra būtini tinkamam mūsų paslaugų teikimui ir jie nėra laikomi reklaminiais pranešimais.

 

 • Ginčų ir pretenzijų sprendimas

Kokius Asmens duomenis mes tvarkome?

Tam, kad galėtumėme spręsti ginčus ir nagrinėti bei spręsti pretenzijas, mes tvarkome tokius Asmens duomenis:

Jūsų vardą, pavardę, darbovietės adresą, darbovietės pavadinimą, pareigas, ryšį su atstovaujamu juridiniu asmeniu, telefono numerį, el. pašto adresą, pretenzijos ar kito panašaus dokumento turinį, su ginču / pretenzija susijusią informaciją / dokumentus.

Mes remsimės vienu iš toliau nurodytų teisinių pagrindų:

 • teisėtas mūsų interesas pareikšti, vykdyti arba apginti savo teises ir teisinius reikalavimus (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas); arba
 • teisinės prievolės vykdymas (BDAR 6 str. 1 dalies c) punktas).

 

Kiek laiko saugosime surinktus Asmens duomenis?

Aukščiau nurodytu tikslu Jūsų Asmens duomenis tvarkysime visą ginčo / pretenzijos nagrinėjimo laikotarpį ir 3 metus nuo neteisminio ginčo / pretenzijos nagrinėjimo pabaigos bei 10 metų po teisminio ginčo nagrinėjimo pabaigos.

 1. SOCIALINĖS PASKYROS

Socialinėse paskyrose mes talpiname informaciją apie save ir mūsų teikiamas paslaugas, su tuo susijusias naujienas. Jose galime organizuoti konkursus, reklamines kampanijas, klientų ir naudotojų apklausas, dalintis laisvų darbo vietų skelbimais.

Svarbu nepamiršti, kad Socialinių paskyrų naudotojams taikoma ne tik ši Privatumo politika, tačiau ir socialinių tinklų, kuriuose yra Socialinės paskyros, valdytojų privatumo politikos, taisyklės bei naudojimosi sąlygos. Kai Jūs susisiekiate ir bendraujate su mumis Socialinėse paskyrose, mes galime matyti tam tikrą Jūsų, kaip paskyros naudotojo, informaciją, priklausomai nuo paskyros naudotojo pasirinktų socialinio tinklo privatumo nustatymų, pavyzdžiui, profilio vardą, pavardę, atvaizdą, lytį, el. pašto adresą, vietovę, jei šią informaciją Jūs nustatote kaip viešai prieinamą. Jūsų, kaip Socialinės paskyros naudotojo, skelbiama informacija, priklausomai nuo Jūsų pasirinktų privatumo nuostatų, gali būti paskelbta viešai (pavyzdžiui, parodoma mūsų konkrečioje Socialinėje paskyroje), jeigu Jūs skelbiate informaciją bendraudamas su mumis Socialinėse paskyrose.

 

 1. KAIP NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS IR KOKIŲ PRINCIPŲ LAIKOMĖS?

Mes renkame ir tvarkome tik tokius Asmens duomenis, kurių reikia aukščiau šioje Privatumo politikoje nurodytiems Asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti.

Tvarkydami Jūsų Asmens duomenis mes laikomės galiojančių ir taikomų teisės aktų, įskaitant BDAR, reikalavimų.

 • Renkame Jūsų Asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;
 • Tvarkome Jūsų Asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
 • Imamės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad Asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami. Jūs turite teisę keisti ir atnaujinti mums pateiktą savo informaciją. Kai kuriais atvejais mums būtina turėti tikslią naujausią su Jumis susijusią informaciją, todėl Jūsų galime paprašyti periodiškai patvirtinti, kad mūsų turima informacija apie Jus yra teisinga;
 • Laikome juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Asmens duomenys yra tvarkomi;
 • Neteikiame Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų kitaip nei nurodyta Privatumo politikoje ar taikytinuose teisės aktuose;
 • Užtikriname, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi saugiai ir yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant Asmens duomenis.

Mūsų darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti Jūsų Asmens duomenų.

 

 1. KAM IR KADA PERDUODAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Kitiems duomenų valdytojams ar tvarkytojams mes perduosime Jūsų Asmens duomenis tik taip, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.

Svetainėje ir / ar Socialiniuose tinkluose paskelbtą informaciją gali peržiūrėti kiti paslaugų naudotojai ir / ar Socialinių paskyrų lankytojai. Iš paslaugų naudotojų reikalaujame, kad jie laikytųsi mūsų nustatytų paslaugų naudojimo taisyklių. Mes taip pat pasiliekame teisę pateikti informaciją apie Jus, jei, vadovaudamosi taikytinais teisės aktais, to reikalauja teisėsaugos, baudžiamojo persekiojimo institucijos ar kitos institucijos, turinčios teisę duoti privalomus nurodymus dėl informacijos pateikimo.

Jūsų Asmens duomenis mes galime perduoti:

 • Mūsų partneriams ar konsultantams, pavyzdžiui, serverių prieglobos, duomenų centrų, debesijos, aptarnavimo, IT, mokėjimo, tarpininkavimo, audito ir apskaitos, teisinių, mokestinių konsultavimo paslaugų, žalų administravimo, skolų išieškojimo, analitikos, tiesioginės rinkodaros ir marketingo, elektroninio pašto, trumpųjų pranešimų siuntimo, klientų aptarnavimo, skambučių centro, vertimo ir kitiems paslaugų teikėjams. Iš duomenų tvarkytojų mes reikalaujame, kad jie Asmens duomenis saugotų, juos tvarkytų ir su jais elgtųsi taip pat atsakingai kaip ir mes ir tik pagal mūsų nurodymus.
 • Kad galėtume skelbti Jūsų turinį socialinių tinklų paskyrose, teikiame Asmens duomenis socialinių tinklų platformų operatoriams. Toliau nurodytiems socialinių tinklų operatoriams Asmens duomenis perduodame už Europos Ekonominės Erdvės ribų:

LinkedIn Corporation (JAV) (duomenys saugiai perduodami paslaugų teikėjui pasirašant Europos Komisijas patvirtintas ES standartines sutarčių sąlygas duomenų perdavimui už Europos ekonominės erdvės ribų));

Meta Platforms, Inc. (JAV) (duomenys saugiai perduodami paslaugų teikėjui pasirašant Europos Komisijas patvirtintas ES standartines sutarčių sąlygas duomenų perdavimui už Europos ekonominės erdvės ribų).

 • Nuolat vykdome ir tobuliname Svetainę, teikiamas paslaugas, kad apsaugotume mūsų tvarkomų Asmens duomenų saugumą ir konfidencialumą, taip pat – kad galėtume atlikti tam tikras su verslu susijusias funkcijas, kurios padėtų padaryti mūsų paslaugas prieinamas ir funkcionalias. Dėl šios priežasties Jūsų Asmens duomenis perduodame paslaugų teikėjams, kurie teikia debesų ir prieglobos paslaugas, IT saugumo, priežiūros ir technines paslaugas bei komunikacijos paslaugas. Toliau nurodytiems paslaugų teikėjams Asmens duomenis perduodame už Europos Ekonominės Erdvės ribų:

Amazon Web Services, Inc. (JAV)  (duomenys saugiai perduodami paslaugų teikėjui pasirašant Europos Komisijas patvirtintas ES standartines sutarčių sąlygas duomenų perdavimui už Europos ekonominės erdvės ribų);

Google LLC (JAV) (duomenys saugiai perduodami paslaugų teikėjui pasirašant Europos Komisijas patvirtintas ES standartines sutarčių sąlygas duomenų perdavimui už Europos ekonominės erdvės ribų);

Apple Inc. (JAV) (duomenys saugiai perduodami paslaugų teikėjui pasirašant Europos Komisijas patvirtintas ES standartines sutarčių sąlygas duomenų perdavimui už Europos ekonominės erdvės ribų);

Microsoft Corporation (JAV) (duomenys saugiai perduodami paslaugų teikėjui pasirašant Europos Komisijas patvirtintas ES standartines sutarčių sąlygas duomenų perdavimui už Europos ekonominės erdvės ribų).

 • Teisėsaugos ir ikiteisminio tyrimo institucijoms, teismams ir kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms valstybės ar vietos savivaldos įstaigoms ir institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų pavestas funkcijas, pagal taikytinus teisės aktus. Šiems subjektams teikiame teisės aktų nustatytą ar pačių subjektų nurodytą privalomą teikti informaciją;
 • Kitoms trečiosioms šalims, pavyzdžiui, finansų įstaigoms, mokėjimų įstaigoms ir pan.;
 • Jeigu prireiktų – bendrovėms, kurios ketintų pirkti arba pirktų Bendrovės verslą ar vykdytų su mumis jungtinę veiklą ar bendradarbiautų kita forma, taip pat mūsų įsteigtoms bendrovėms.

 

 1. KOKIAS TEISES JŪS TURITE?

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite tokias su Jūsų Asmens duomenimis susijusias teises:

 

Teisę būti informuotam

Apie Jūsų Asmens duomenų tvarkymą mes Jus informuojame šioje Privatumo politikoje, kurią skelbiame Svetainėje. Tam tikrais atvejais norėdami detalizuoti, kaip mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, mes Jums galime pateikti ir atskirus informacinius pranešimus.

 

Teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis

Turite teisę prašyti mūsų pateikti Jūsų Asmens duomenų, kuriuos tvarkome, kopiją. Esama tam tikrų išimčių, pavyzdžiui, kai turime suderinti kitų asmenų teises, todėl ne visada galite gauti visus mūsų tvarkomus jūsų Asmens duomenis.

 

Teisę į Asmens duomenų ištaisymą

Savo asmens duomenis galite peržiūrėti ir atnaujinti naudodamiesi Cargo Stream sistema. Taip pat turite teisę prašyti mūsų ištaisyti informaciją, kuri, Jūsų manymu, yra netiksli. Taip pat turite teisę prašyti mūsų papildyti informaciją, kuri, jūsų manymu, yra neišsami.

 

Teisę į Asmens duomenų ištrynimą

Tam tikromis aplinkybėmis turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų Asmens duomenis (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“)

 

Teisę apriboti Asmens duomenų tvarkymą

Tam tikromis aplinkybėmis turite teisę prašyti mūsų apriboti Jūsų Asmens duomenų tvarkymą. Tai reiškia, kad Jūsų duomenys gali būti naudojami tik tam tikriems tikslams, pavyzdžiui, užtikrinti mūsų teisiniams reikalavimams arba siekiant realizuoti mūsų teises.

 

Teisę prieštarauti duomenų tvarkymui

Turite teisę nesutikti su Jūsų Asmens duomenų tvarkymu, jei juos tvarkome remdamiesi teisėtu interesu. Jums paprieštaravus, mes Jūsų Asmens duomenis toliau galėsime tvarkyti tik dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekdami pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

 

Teisę į Asmens duomenų perkėlimą

Tam tikromis aplinkybėmis turite teisę prašyti, kad Jūsų pateiktus Asmens duomenis perkeltume iš mūsų organizacijos į kitą arba informaciją pateiktume Jums. Tai taikoma tik jūsų pateiktų Asmens duomenų atžvilgiu. Ši teisė bus įgyvendinama tik tuo atveju, jei egzistuoja atitinkami pagrindai ir priemonės, užtikrinančios, kad perkeliant prašomus Asmens duomenis kitų asmenų duomenims nebus sukeltas pavojus.

 

Teisę atšaukti duotą sutikimą dėl duomenų tvarkymo

Turite teisę atšaukti duotą sutikimą, kad būtų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara (pagal Jūsų pateiktus Asmens duomenis, tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti vykdomas profiliavimas siekiant pasiūlyti Jums individualiai pritaikytus sprendimus ir pasiūlymus. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis automatizuotu, įskaitant profiliavimą, tvarkymo būdu arba tam prieštarauti).

 

Teisių įgyvendinimas

Jei norite pasinaudoti bet kuriomis aukščiau išvardytomis savo teisėmis, galite su mumis susisiekti el. paštu info@cargostream.co.

Dėl saugumo priežasčių tam tikrais atvejais negalėsime patenkinti jūsų prašymų neįsitikinę dėl Jūsų tapatybės, todėl galime Jūsų paprašyti įrodyti savo tapatybę, pavyzdžiui, pateikti asmens dokumentą ar kitą informaciją. Gavę prašymą el. paštu, atsižvelgiant į jo turinį, mes galime paprašyti Jūsų pateikti kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą prašymą, atsiųsti prašymą paštu arba atvykti pas mus.

Dalį savo kaip duomenų subjekto teisių Jūs galite įgyvendinti patys pakeisdami naudotojo paskyros nustatymus bei joje talpinamą informaciją. Atkreipiame dėmesį, kad pakeitus paskyros nustatymus ar talpinamą informaciją Cargo Stream sistema gali neveikti ar veikti su trikdžiais.

Mes paprastai neprašome jokio mokesčio už naudojimąsi Jūsų teisėmis. Tačiau teisės aktai mums leidžia imti pagrįsto dydžio mokestį arba atsisakyti vykdyti Jūsų prašymą, jei jis akivaizdžiai nepagrįstas arba perteklinis.

Jei nenorite, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, konkursų, apklausų organizavimo tikslais, įskaitant profiliavimą, galite atsisakyti tokio duomenų tvarkymo, nenurodydami atsisakymo (nesutikimo) motyvų, parašę el. laišką adresu info@cargostream.co, ar kitu Jums teiktoje žinutėje nurodytu būdu (pavyzdžiui, paspaudę atitinkamą nuorodą naujienlaiškyje).

Mes, gavę Jūsų prašymą ar nurodymą dėl Asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus arba informuosime, kodėl atsisakome juos atlikti. Prireikus, nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar 2 mėnesiais, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos mes informuosime Jus apie tokį pratęsimą.

 

 1. NAUJIENOS IR TIESIOGINĖ RINKODARA

Mes galime siųsti mūsų pasiūlymus ir informaciją apie mūsų paslaugas (tiesioginės rinkodaros pranešimus) jūsų el. pašto adresu ir (arba) telefono numeriu, jeigu Jūs ar Klientas davėte mums sutikimą tai daryti, arba tuo atveju, kai Jūs arba Jūsų atstovaujama organizacija yra mūsų klientas. Tiesioginės rinkodaros pranešimus mes galime suasmeninti naudodami informaciją apie tai, kaip naudojatės mūsų paslaugomis, pavyzdžiui, kaip dažnai naudojatės Cargo Stream sistema, programėle, ir jūsų paskyros nuostatas, kokį pranešimą asmenys atidarė, kokias nuorodas spaudė ir pan. Tokia informacija renkama siekiant pasiūlyti Jums aktualias ir labiau pritaikytas naujienas.

Jūsų kontaktai gali būti perduoti mūsų partneriams / tvarkytojams, kurie mums teikia naujienų siuntimo ar kokybės vertinimo paslaugas.

Jei nebenorite gauti tiesioginės rinkodaros pranešimų, spustelėkite vieno iš mūsų el. laiškų poraštėje esančią nuorodą „Atšaukti prenumeratą“ arba atsisakykite jų parašydami mums el. paštu info@cargostream.co.

Sutikimo atšaukimas automatiškai neįpareigoja mus sunaikinti Jūsų Asmens duomenų ar pateikti informaciją Jums apie mūsų tvarkomus Asmens duomenis, todėl norėdami, kad mes atliktume ir šiuos veiksmus, tokį prašymą turite nurodyti atskirai.

 

 1. KAIP MES NAUDOJAME SLAPUKUS IR KITAS SEKIMO TECHNOLOGIJAS?

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kurią svetainė Jums joje apsilankius išsaugo Jūsų kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje. Dėl slapuko interneto svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), o Jums nereikia jų iš naujo įvedinėti kaskart lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose. Kitos technologijos, įskaitant duomenis, kuriuos saugome Jūsų naršyklėje ar įrenginyje, su Jūsų įrenginiu susijusius identifikatorius ir kitą programinę įrangą, gali būti naudojamos panašiais tikslais. Slapukai naudojami plačiai, kad svetainės veiktų arba veiktų geriau ir veiksmingiau. Šioje Privatumo politikoje visos minėtos technologijos vadinamos „slapukais“.

Mes naudojame slapukus informacijos srautų ir vartotojų elgesio analizei, pasitikėjimui skatinti bei saugumui užtikrinti, taip pat siekdami užtikrinti Svetainės tinkamą veikimą, jos tobulinimą, Jūsų pasirinktų nustatymų įsiminimą, siekdami personalizuoti Jums rodomą turinį, susieti Svetainę su Socialinėmis paskyromis

Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterio ar į kito įrenginio naršyklę būtų įrašomi slapukai, galite pažymėti apie tai sutikimo dėl slapukų juostoje, pakeisti naudojamos naršyklės nustatymus ir išjungti slapukus (visus iš karto ar po vieną, ar grupėmis). Jei norite slapukų atsisakyti savo mobiliajame įrenginyje, Jūs turite sekti šiam įrenginiui skirtas oficialias instrukcijas. Atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų atsisakymas gali sulėtinti naršymo spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

Išsamesnė informacija pateikta adresu http://www.AllAboutCookies.org arba https://www.google.com/privacy_ads.html.Trečiųjų šalių slapukų naudojimą su reklama susijusiais tikslais galite išjungti apsilankę „Network Advertising“ išjungimo puslapyje adresu https://thenai.org/opt-out/.

Mes galime naudoti privalomus slapukus, kurie būtini Svetainės veikimui užtikrinti, analitinius slapukus, funkcinius slapukus, kurie skirti analizuoti Svetainės lankymą, įsiminti vartotojų pageidavimus ir pritaikyti juos Svetainei, kad mes galėtume suteikti patobulintas funkcijas, našumo slapukus, trečiųjų asmenų slapukus, kuriuos naudoja trečiosios šalys, reklamos slapukus, kurie skirti rodyti Jums personalizuotą ir bendrą reklamą.

 

 • Mes naudojame „Google Analytics“, „Google Inc“ teikiamą internetinės analizės paslaugą, kuri leidžia analizuoti, kaip naudojatės Svetaine, sudaryti šia analize paremtas ataskaitas, planuoti bei prognozuoti Svetainės ir paslaugų veiklą. „Google Analytics“ surinkti duomenys, paprastai perduodami ir saugomi „Google Inc“ serveryje JAV. Svetainėje esame įdiegę IP anonimiškumą, tad ES valstybėse narėse bei kitose Europos Ekonominės Erdvės susitarimą pasirašiusiose šalyse „Google Inc“ slėptų Jūsų IP adresą. Jūs galite pakeisti savo naršyklės nustatymus ir taip neleisti „Google Analytics“ analizuoti informacijos. Tokiu atveju Jums bus įrašytas atsisakymo slapukas. Tačiau jei ištrinsite visus slapukus, atsisakymo slapukas taip pat gali būti ištrintas. Taip pat galite neleisti „Google“ fiksuoti duomenų, sukurtų slapuku ir paremtu tuo, kaip naudojatės Svetaine bei tvarkyti tokius duomenis atsisiųsdami ir įdiegdami naršyklės papildinį iš https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
 • Mes naudojame „Google Adsense“, „Google Inc“ teikiamą internetinę reklamavimo paslaugą. Ši informacija naudojama įvertinti, kaip Jūs naudojatės Svetaine rodomų reklamų atžvilgiu, teikti informacijos pagrindu parengtas ataskaitas. „Google Adsense“ surinkti duomenys paprastai perduodami ir saugomi „Google“ serveryje JAV. Jei nepageidaujate gauti specialiai pritaikytos reklamos ir / ar norite atsisakyti „Google Inc“ slapukų, juos galite išjungti „Google Inc“ reklamų nustatymuose adresu https://www.google.com/settings/ads. Tokiu atveju Jums gali būti įrašytas atsisakymo slapukas. Tačiau jei ištrinsite visus slapukus, atsisakymo slapukas taip pat gali būti ištrintas.
 • Mes naudojame „Google Remarketing”, „Google inc“ pakartotinės rinkodaros technologiją. Ši technologija leidžia vartotojams, pakartotinai gauti reklamas „Google Inc“ partnerių tinklo svetainėse. Jei nepageidaujate gauti specialiai pritaikytos reklamos ir / ar norite atsisakyti „Google Inc“ slapukų, galite išjungti „Google Inc“ reklamų nustatymuose adresu https://www.google.com/settings/ads pagal poreikį pakeisdami nustatymus. Tokiu atveju Jums gali būti įrašytas atsisakymo slapukas. Tačiau jei ištrinsite visus slapukus, atsisakymo slapukas taip pat gali būti ištrintas.

 

Mūsų Svetainėje naudojami slapukai:

Slapuko pavadinimas Slapuko paskirtis  Sukūrimo momentas  Galiojimo laikas  Naudojami duomenys
wp-wpml_current_language Pasirinkta svetainės kalba Apsilankius svetainėje 24 val. Lankytojo pasirinkta kalba
laravel_session Lankytojo sesijos duomenys Apsilankius sistemoje 24 val. Unikalus lankytojo ID, laikini sistemos veikimui būtini  duomenys
‍XSRF-TOKEN Saugumo užtikrinimas Apsilankius sistemoje 24 val. Atsitiktinis numeris
‍io Realaus laiko ryšio funkcionalumas Apsilankius sistemoje Naršyklės sesija Atsitiktinis numeris

 

Svetainėje naudojami trečiųjų šalių slapukai:

 

 1. SUSISIEKITE SU MUMIS

Jeigu Jums kyla bet kokių su šia Privatumo politika susijusių klausimų, visada galite su mumis susisiekti žemiau nurodytais kontaktais:

 

El. paštu: info@cargostream.com

Adresu: Gedimino pr. 33-1, Vilnius, Lietuva

 

Jeigu turite nusiskundimų ar norite pateikti formalų skundą dėl to, kaip mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, kreipkitės aukščiau nurodytu el. pašto adresu, nurodydami kuo daugiau informacijos. Mes bendradarbiausime su Jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.

Be to, Jūs visada galite pateikti skundą mūsų priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis rasite inspekcijos svetainėje (https://vdai.lrv.lt/). Mes siekiame operatyviai ir taikiai išspręsti visus ginčus, tad visų pirma kviečiame kreiptis į mus.