Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 2023-01-08

  1. INFORMACJE OGÓLNE

Twoja prywatność i bezpieczeństwo Twoich danych są dla nas priorytetem, dlatego w niniejszej Polityce Prywatności (zwanej dalej Polityką Prywatności) chcemy Ci wyjaśnić, w jaki sposób przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe, jakie prawa przysługują Ci jako osobie, której dane dotyczą, oraz podaj inne ważne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych nr 2016/679 (UE) (zwane dalej RODO) określa podstawowe zasady i wymagania dla nas i innych administratorów danych dotyczące przetwarzania danych osobowych. Przetwarzając Twoje dane osobowe, przestrzegamy wymogów RODO i aktów prawnych Republiki Litewskiej.

Termin „dane osobowe” (zwany dalej Danymi Osobowymi), który jest używany w niniejszej Polityce Prywatności, odpowiada definicji zawartej w RODO i odnosi się między innymi do wszelkich informacji lub zestawów informacje, za pomocą których możemy Cię bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, na przykład imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu itp.

Polityka Prywatności obowiązuje w przypadku korzystania przez Państwa z Cargo Stream, administrowanego przez nas systemu do zarządzania usługami przewozowymi, w tym z mobilnej wersji Cargo Stream (dalej jako system Cargo Stream) lub podczas odwiedzania naszej strony internetowej dostępnej pod adresem: www.cargo.stream (zwaną dalej Witryną), podczas przeglądania informacji dostarczonych przez nas, zamawiać oferowane przez nas usługi, korzystać z zamówionych usług, zamieszczać informacje, zapoznawać się z informacjami lub wymieniać informacje w systemie Cargo Stream, kontaktować się z nami telefonicznie, kanałami komunikacji elektronicznej, są Państwo zainteresowani naszymi ofertami lub kontaktować się z nami inne pytania. Informujemy i komunikujemy o naszych usługach również na naszych kontach w portalach społecznościowych: portal społecznościowy LinkedIn, portal społecznościowy Facebook (dalej jako Konta społecznościowe), więc podane tam informacje również mogą być przetwarzane.

Jeżeli zamawiasz u nas usługi i korzystasz z nich, odwiedzasz nasze Konta Społecznościowe, kontaktujesz się z nami, subskrybujesz nasze aktualności, uznajemy, że przeczytałeś i zapoznałeś się z informacjami podanymi w Polityce Prywatności.

W związku z ciągłym rozwojem naszych usług zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów. Wszelkie zmiany zostaną niezwłocznie opublikowane na tej stronie. Niezależnie od powyższego, powinieneś regularnie sprawdzać tę stronę pod kątem wszelkich aktualizacji.

 

  1. KIM JESTEŚMY?

Jesteśmy UAB „Kelių sistemos”, prywatną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Republice Litewskiej, numer podmiotu prawnego 305161754, adres Gedimino pr. 33-1, Wilno, Litwa, (dalej – Cargo Stream lub my) i jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych.

Administrator danych określa, w jakich celach i w jaki sposób dane osobowe są przetwarzane. Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie w imieniu administratora danych. Firmę uznaje się za podmiot przetwarzający dane, gdy działamy zgodnie z instrukcjami naszych klientów (jako administratorzy danych) w celu świadczenia im naszych usług.

 

  1. DLACZEGO I JAK ZBIERAMY I WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

3.1 Analizowanie i ulepszanie systemu Cargo Stream

Gromadzimy, wykorzystujemy i przechowujemy dane niezbędne do analizy i doskonalenia systemu Cargo Stream.

W tym celu zbieramy, wykorzystujemy i przechowujemy Twoje imię, nazwisko, nazwę użytkownika, hasło, adres e-mail, numer telefonu, nazwę firmy, którą reprezentujesz, adres miejsca pracy, stosunek do podmiotu prawnego, który reprezentujesz, stanowisko, zamówienia na platformie , rezerwacje na platformie, rezerwacje terminów magazynowych, korespondencja na platformie, ustawienia profilu, udostępnianie plików, wszelkie inne podane przez Ciebie informacje.

Podstawą prawną zbierania i wykorzystywania danych jest wykonanie umowy, której jesteś stroną lub podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Będziemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe przez okres korzystania z Twojego konta lub przez okres 3 miesięcy od ostatniego zamówienia, w zależności od tego, który okres jest dłuższy.

3.2 Aby obsługiwać zapytania, prośby i skargi składane przez Ciebie

Gromadzimy, wykorzystujemy i przechowujemy dane, które są niezbędne do obsługi zapytań, próśb i reklamacji składanych przez Ciebie.

W tym celu zbieramy, wykorzystujemy i przechowujemy Twoje imię, nazwisko, nazwę firmy, którą reprezentujesz, adres e-mail, zapytanie, prośbę lub reklamację, informacje związane z zapytaniem, prośbą lub reklamacją, komunikacją z Cargo Stream.

Podstawą prawną takiego gromadzenia i wykorzystywania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na obsłudze Twoich zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe